Disclaimer

Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings (KvK nr.: 34348319), hierna te noemen ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’, verleent hierbij toegang tot de website www.gentlebeginnings.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ en derden zijn aangeleverd. ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW indien duidelijk aangegeven exclusief btw.

Beperkte aansprakelijkheid.


De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ en haar medewerkers en partners geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ zullen van persoon tot persoon verschillen. Over het algemeen krijg je uit een behandeling of dienst net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Je bent zelf verantwoordelijk voor resultaten.

Auteursrechten.


Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’.

Bij schending van de auteursrechten en kopiëren van het aanbod van diensten van ‘Mirjam Heemskerk – Gentle Beginnings’ kunnen juridische stappen worden ondernomen.